05
december
2018
|
09:32
Europe/Amsterdam

Vreetweetje

We moeten het allemaal: eten. Het is dan ook niet zo gek dat eten en alles wat daarbij hoort de grootste invloed heeft op het klimaat. Het eten en drinken van dierlijke producten is de grootste boosdoener. Maar veel mensen kunnen een kroketje maar moeilijk laten staan. Er komt nog veel meer bij kijken. Denk maar eens aan alle verpakkingen in de supermarkt, het transport van verschillende producten en al het water dat gebruikt wordt voor ons eten. Ook hier zijn er dus genoeg guilty pleasures.

 

download
download
Boilerplate

Je ziet maar je zegt het niet
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Vanuit deze beleving start Achmea in samenwerking met studenten van de Hogeschool voor Kunsten Utrecht de campagne ‘Anders Kijken’. Want we zoeken een andere blik op thema’s die voor zowel de samenleving als onze organisatie belangrijk zijn. De studenten kijken vanuit hun eigen invalshoek naar deze thema’s. Deze campagne is erop gericht om nieuwe, creatieve en innovatieve perspectieven te creëren op bekende maatschappelijke thema's. Verrassende, schurende, prikkelende uitingen als startpunt voor een gesprek.

Deze periode staat Anders Kijken in het teken van de thema's klimaatverandering en duurzaamheid, geïnspireerd op de de Sustainable Development Goals 'climate action' en 'sustainable cities' van de VN. Ze zijn relevant voor Achmea omdat we het voor onze klanten en voor de maatschappij als geheel belangrijk vinden in te spelen op de kansen en risico's die deze vraagstukken met zich meebrengen.

Volg Anders Kijken ook op Instagram!

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Mariet de Jongh
10
December
2018
Ja als beeldend kunstenaar ben ik gevoelig dus voor ‘beeld’ mooi vormgegeven. Mariet
Danny
08
December
2018
@Sjoerd, je weet dat voor elke kilo vlees in verhouding meer aan landbouw moet worden gedaan dan bij plantaardig eten? Ik ben geen vegetariër maar hoe jij nu dingen uitlegt is wel heel kort door de bocht xD
Sjoerd
08
December
2018
Hoe haalt achmea het in zijn hoofd om deze onzin te plaatsen. Als we allemaal plantaardig gaan eten komt de helft van de bevolking om van de honger, is er geen biodiversiteit meer, zijn alle regenwouden gekapt en is er juist veel meer co2 problematiek. Immers land wordt ieder jaar omgeploegd, wat minder co2 bindt. En grasland wordt akkerbouw, wat ook minder co2 bindt. Ik zou me maar eens wat grondiger verdiepen in de materie, alvorens u deze onzin rondstrooit.
M.A.
12
December
2018
Sjoerd, hoeveel van de vleeskoeien/varkens/kippen/.... denk je dat er daadwerkelijk op grasland grootgebracht worden? Ze worden grootgebracht op soja (akkerbouw), mais (akkerbouw), granen (akkerbouw), bietenpulp (akkerbouw) etc. Allemaal monocultuur, geen biodiversiteit daar. En heb je enig idee hoeveel methaan (broeikasgas) bij veeteelt vrij komt? Om over de ammoniak nog maar niet te spreken... Vlees van grasgevoerde koeien is veel duurder dan van graangevoerde koeien en zal je dus niet tussen de euroknaller aanbiedingen in de supermarkt of bij de MacDonalds vinden. Slechts een heel klein percentage koe is grasgevoerd. Daarnaast heb je voor het produceren van 1 kg vlees ongeveer 35 kg plantaardig voedsel nodig, hoezo verhongeren er meer mensen als we minder vlees gaan eten? Volgens mij kan je nog altijd meer mensen voeden met 35 kg plantaardig voedsel dan met 1 kg vlees. Als we minder vlees gaan eten betekent dat niet dat er meer monocultuur komt, maar dat er dus juist minder akkerbouw nodig is en we anders met onze beschikbare grond om kunnen gaan omdat er geen 35 kg planten in monocultuur opgekweekt hoeft te worden om 1 kg vlees over te houden.... Het regenwoud hoeft niet meer illegaal gekapt te worden ten behoeve van sojavelden voor het voeden van de MacDonalds koeien (hallo biodiversiteit) en ga zo maar door. Er blijft juist meer ruimte voor grasland en natuurgebieden over en we zullen meer mensen kunnen voeden met hetzelfde oppervlakte landbouwgrond.